Etusivu > SMAL > Mediatiedote 5.7.2022
Menneet uutiset
6.7.2022 14.00

Mediatiedote 5.7.2022

Reilut 600 eurooppalaista matkailuyritystä osallistuu kestävän kehityksen koulutus- ja/tai sertifiointiohjelmaan – Mukana yli 40 suomalaisyritystä

                                                                                                 

                                                                          Mediatiedote 5.7.2022

 

 Reilut 600 eurooppalaista matkailuyritystä osallistuu kestävän kehityksen koulutus- ja/tai sertifiointiohjelmaan – Mukana yli 40 suomalaisyritystä

Peräti 627 matkailuyritystä osallistuu EU:n COSME-ohjelmasta rahoitettavaan SUSTOUR-hankkeeseen, jolla edistetään kestävän kehityksen käytäntöjen ja työkalujen käyttöönottoa matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien keskuudessa. Suomesta hankkeessa on mukana 41 yritystä. SUSTOUR-hankkeen kautta mukana olevat pk-yritykset saavat teknistä tukea toimintansa kehittämiseksi. Suomi on yksi hankkeen viidestä virallisesta partnerimaasta ja hanketta maassamme koordinoi Suomen matkailualan liitto ry SMAL.

Maaliskuun 2022 alussa käynnistettiin pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu hakuprosessi, jonka tavoitteena oli valita vähintään 175 eurooppalaista matkanjärjestäjää ja matkatoimistoa laajaan kestävän matkailun tukiohjelmaan. Hakemuksia hankkeeseen saatiin yli 740, ja riippumattoman arviointikomitean suorittaman evaluoinnin jälkeen hankkeeseen pääsi mukaan 627 pk-yritystä 35 maasta.

  • Matkailun kestävä kehitys on yksi SMALin toiminnan prioriteeteista, joten olemme todella tyytyväisiä, että 41 suomalaista matkatoimistoa ja matkanjärjestäjää tuli valituiksi SUSTOUR-hankkeeseen. Moni SMALin jäsenyritys on tehnyt töitä vastuullisen matkailun piirissä jo pitkään, kun taas osa yrityksistä on vasta tämän työn alussa. SUSTOUR-hankkeesta on kuitenkin hyötyä kaikille mukana oleville, kuinka pitkällä tässä matkailun tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeässä työssä yrityksessä ollaankaan,  iloitsee SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

SUSTOURin teknisen tuen ohjelma käynnistyy heinäkuussa 2022, ja se tarjoaa innovatiivisia verkkokoulutuksia, monipäiväisiä luokkahuonekoulutuksia, intensiivistä valmennusta (ryhmä- ja yksilövalmennusta) sekä vertaisoppimista. Kaikki nämä koulutukset järjestää ja niitä ohjaa joukko kestävän matkailun asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa. Yritykset ovat voineet valita, haluavatko ne tukea Travelife-sertifiointia varten vai tiettyjen osa-alueiden, kuten hiili-, muovi- ja toimitusketjun hallinnan tai retkien sertifioinnin parantamiseen.

Euroopassa järjestettävien matkailualan messujen yhteydessä järjestetään erilaisia tapahtumia, joissa valitut matkailuyritykset voivat vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä ja joissa palkitaan ne yritykset, jotka saavuttavat onnistuneesti sertifioinnin SUSTOUR-hankkeen kautta.

Luettelo SUSTOUR-hankkeeseen osallistuvista matkailuyrityksistä on verkkosivustolla  https://www.travelife.info/sustour/index.php?act=news .

 SUSTOUR on EU:n rahoittama COSME-hanke, jonka tavoitteena on kehittää välineitä ja standardeja, joiden avulla matkanjärjestäjät ja matkatoimistot voivat parantaa kestävään kehitykseen tähtäävää toimintaansa. Hankkeessa on varattu lähes 600 000 euroa laajan ohjelman toteutukseen, jolla tuetaan matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien koulutusta - ja sertifiointia.

Lisätietoja:       Heli Mäki-Fränti, toimitusjohtaja, Suomen matkailualan liitto ry SMAL, heli.maki-franti@smal.fi, +358 9 4133 3550

Laure Selenz, Project Coordinator, ECEAT, l.selenz@travelife.info