Etusivu > Jäsenyys
IMG_2150.jpg
Miksi liittyä jäseneksi?

Liiton jäsenenä saat:

Maksutonta lakiasiainneuvontaa ja muita neuvontapalveluita jäsenille

SMAL tiedottaa koko jäsenistöä aktiivisesti alan ajankohtaisista asioista. Kuluttajansuojaan, matkojen myyntiehtoihin ja arvonlisäverotukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden neuvonta on maksutta varsinaisten jäsenten käytössä.  Lisäksi jäsenille annetaan neuvontaa liittyen esimerkiksi markkinointiin tai sopimuserimielisyyksiin palvelutuottajien kanssa tai muuhun vastaavaan ajankohtaiseen ongelmaan. Partneri- ja toimialajäsenet voivat ostaa neuvontapalveluita erillishinnalla.

Menettelytapaohjeita poikkeustilanteissa...

… joita voivat olla esimerkiksi valuuttakurssimuutosten toteuttaminen, lakon tai lakon uhan aiheuttamat mittavat poikkeusjärjestelyt, matkakohteissa tapahtuneet luonnononnettomuudet ja muut katastrofit sekä tautiepidemiat. Liitto myy näihin aiheisiin liittyviä koulutuspalveluita räätälöitynä sekä yksittäisille jäsenille että ulkopuolisille tahoille tapauskohtaisesti sovittavasta erillismaksusta!

Koulutusta matkatoimistoalan ajankohtaisista aiheista

Tärkein vuosittainen koulutustapahtuma on Matka-messujen yhteydessä toteutettava Matkatieto-koulutusohjelma, johon kahden päivän aikana osallistuu noin 1 500 matkailualan ammattilaista. Lisätietoa muusta koulutuksesta Koulutus-sivulta. Koulutusohjelmat toteuttaa palveluyhtiö Smalser Oy.

Lisäksi saat:

  • Alan tärkeimmät tapahtumat suoraan sähköpostiisi
  • Apua vero- ja sopimusasioissa
  • Räätälöidyt koulutukset jäsenhintaan
  • Äänesi kuuluviin
  • Kuluttajien luottamuksen - liiton jäsenyyttä pidetään luotettavuuden merkkinä
  • Mahdollisuuden verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa
Mitä kunkin jäsenkategorian jäsenhintaan kuuluu?

 

Mitä jäsenemme sanoo meistä?

”SMALin jäsenenä saa ajankohtaista tietoa matkailualaan liittyvistä verotus- ja lakimuutoksista. Soittamalla SMALin asiantuntijoille saa nopeasti vastauksen vaikeisiinkin kysymyksiin.” 
Niklas Iso-aho, toimitusjohtaja, Oravais Trafik Ab – Oravaisten Liikenne Oy

”Viada Oy on ollut SMALin jäsenenä jo yli 20 vuotta. Jäsenenä saamme viimeisimmät tiedot matkailualan tapahtumista sekä saamme ammattitaitoista apua mm. haastavissa verotuskysymyksissä. Kaiken tämän lisäksi SMAL tarjoaa myös oivallisen tavan verkostoitua saman alan ammattilaisten kesken.”
Jukka-Paco Halonen, toimitusjohtaja, Viada Oy

”SMAL kouluttaa ja neuvoo mm. uusissa lainsäädäntö- ja erikoistilanteissa. Saamme myös vertaistukea yhteisissä tilaisuuksissa.”
Sirpa Liedes, toimitusjohtaja, Matkamajakka Oy

”SMALin henkilökunnan asiantuntevuuden ansiosta moni pieni mutta pippurinen ongelmakohta saadaan pikaisesti hoidettua
pois alta. Ja ihan jäsenmaksun hinnalla.”

Petri Pohjonen, toimitusjohtaja, HTE-Tours Oy (Matkahaukka Kirkkonummi)

”SMALin jäsenyydestä on meille suuresti hyötyä matkailualan lakiviidakon ja säännösten tulkinnassa. SMALin kautta pysymme myös ajan tasalla alan muutoksista ja trendeistä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. SMALin järjestämät tapahtumat ovat myös loistava tapa verkostoitua alan ammattilaisten kanssa.”
Pasi Latva, toimitusjohtaja, Elämys Group

”SMALin maksuton lakiasiainneuvonta ja neuvontapalvelu esim. veroasioissa on ollut kullanarvoista palvelua, samoin kuin heidän järjestämänsä koulutus ajankohtaisista asioista: esim. vuonna 2018 tuli paljon muutoksia yhtäaikaa, kun valmismatkalainsäädäntö muuttui ja EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan.”
Henri Hihnala, toimitusjohtaja, Matka-Rasti Oy

Jäseneksi liittymisen vaiheet

1. Valitse oikea jäsenhakemus

Varsinainen jäsen

Varsinaisen jäsenen tulee harjoittaa matkapalveluyhdistelmälain mukaisten matkapakettien tai yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjontaa tai matkapakettien tai yksittäisten matkapalvelujen välittämistä. Varsinaisen jäsenen tulee olla KKV:n vakuusrekisterissä, mikäli toiminta sitä edellyttää. Jotta yritys voidaan hyväksyä varsinaisesksi jäseneksi, tulee sillä olla vähintään yksi vahvistettu tilinpäätös.

Mikäli yritys ei ole ollut kaupparekisterissä vähintään yhtä vuotta, eikä sillä ole ensimmäistä vahvistettua tilinpäätöstä, yritys voidaan hyväksyä liiton koejäseneksi siihen saakka, että se täyttää jäsenen kelpoisuuskriteerit. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.  

 

Partnerijäsen

Partnerijäsen on yritys, joka harjoittaa muutoin kuin päätoimenaan matkapalveluyhdistelmälain mukaisten matkapakettien tai yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjontaa. Partnerijäsen voi olla myös ulkomainen yhteisö, joka harjoittaa matkapalveluyhdistelmälain mukaisten matkapakettien tai yhdistettyjen matkajärjestelyjen tarjontaa tai matkapakettien tai yksittäisten matkapalvelujen välittämistä. Partnerijäseneksi hakevan yrityksen tulee olla KKV:n tai vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvontarekisterissä. 

Parnerijäseneksi voivat hakea muun muassa lentoyhtiöt, majoitusliikkeet, varustamot tai ulkomaiset matkatoimistot/matkanjärjestäjät.


 Toimialajäsen

Toimialajäsen on suomalainen tai ulkomainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka jäsenyys on liiton kannalta perusteltua. 

Toimialajäseneksi voivat hakea muun muassa matkailupalveluita välittävät agentit, matkailualan oppilaitokset, konsultit, mediat, teknologiayritykset ja
matkailualan järjestöt.

2. Apua jäsenhakemuksen täyttämiseen SMALin toimistosta:

Suomen matkailualan liitto ry, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki / smal@smal.fi / 09 4133 3500

3. Hallitus hyväksyy jäsenet

SMALin hallitus kokoontuu noin 7-8 kertaa vuodessa, 1,5 - 2 kuukauden välein. Liiton toimisto vahvistaa hyväksytyn jäsenyyden noin viikon kuluessa päätöksestä ja toimittaa jäsennumeron sekä todistuksen jäsenyydestä. Hyväksytyn päätöksen jälkeen jäsen voi käyttää liiton logoa omassa markkinointiviestinnässään sekä osallistua liiton toimintaan ja tilaisuuksiin.

Jäsenmaksu

Varsinaiset ja koejäsenet

Maksuluokka

 Liikevaihto (EUR)

Perusmaksu
per vuosi
(EUR)

Lisämaksu
per henkilö
per vuosi (EUR)

Luokka 1
Alle 2 miljoonaa

500,00 110,00

Luokka 2
2-4 miljoonaa

950,00 70,00

Luokka 3
Yli 4-12 miljoonaa

1 200,00 60,00

Luokka 4
Yli 12-20 miljoonaa

1 400,00 50,00

Luokka 5
Yli 20-50 miljoonaa

1 600,00 40,00

Luokka 6
Yli 50-80 miljoonaa

1 800,00 30,00

Luokka 7
Yli 80-150 miljoonaa

2 550,00 20,00

Luokka 8
Yli 150 miljoonaa

3 500,00 18,00

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu vuonna 2024 on enintään 7200 euroa

 

Jäsenmaksu

Partnerijäsenet

Maksuluokka
Perusmaksu
per vuosi (EUR)
Palvelupaketti
per vuosi (EUR)*
Luokka 1
1-2 henkilön yritys
350,00 350,00*
Luokka 2
3-10 henkilön yritys
750,00 500,00*
Luokka 3
yli 10 henkilön yritys
950,00 500,00*

* Partnerijäsen voi halutessaan ostaa erillisen palvelupaketin, joka pitää sisällään sopimusoikeudellista ja muuta juridista neuvontaa muun muassa kuluttajariitoihin, IATA-sopimukseen ja verotukseen liittyvissä asioissa.


Toimialajäsenet
Jäsenmaksu toimialajäseniltä on 750 euroa vuodessa.


Kunniajäsenet
Liiton kunniajäseneksi voi liiton kokous liiton hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti liiton hyväksi. Kunniajäseniltä ei peritä maksua.