Etusivu > SMAL > Eurooppalaiset matkanjärjestäjät ja matkatoimistot voivat nyt hakea EU:n rahoittamaan intensiiviseen tukiohjelmaan, jolla kehitetään yritysten toimintaa entistä kestävämpään suuntaan
Menneet uutiset
11.3.2022 11.00

Eurooppalaiset matkanjärjestäjät ja matkatoimistot voivat nyt hakea EU:n rahoittamaan intensiiviseen tukiohjelmaan, jolla kehitetään yritysten toimintaa entistä kestävämpään suuntaan

Suomen matkailualan liitto ry SMAL osallistuu EU:n rahoittamaan SUSTOUR-hankkeeseen, jolla edistetään kestävän kehityksen käytäntöjen ja työkalujen käyttöönottoa matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien keskuudessa. Tänään on käynnistetty pk-yritysten haku, jonka tavoitteena on valita reilut 175 eurooppalaista pientä ja keskisuurta yritystä, jotka saavat teknistä tukea toimintansa kehittämiseksi.

Kestävä kehitys on keskeinen haaste, jonka matkailuala on kohdannut 2000-luvulla. Nyt enemmän kuin koskaan olemme tietoisia elämän haavoittuvuudesta ja siitä, kuinka tärkeää on suojella planeettamme kauneutta, joka on jokaisen matkailutuotteen perusta. Matkatoimistoilla ja matkanjärjestäjillä on tässä keskeinen rooli, sillä ne toimivat välittäjinä matkailijoiden, palveluntuottajien ja matkakohteiden kesken vaikuttaen siten kuluttajien valintoihin, palveluntuottajien käytäntöihin ja matkakohteiden kehittämiseen.

"SUSTOUR-hanke on todellinen mahdollisuus pk-yrityksille, jotka haluavat tehdä koronapandemian jälkeisestä maailmasta entistä paremman. Euroopan komission tuen ansiosta voimme tarjota niille tämän erittäin intensiivisen tukiohjelman", kertoo Naut Kusters, Euroopan eko- ja agroturismin keskuksen (ECEAT) ja johtavan koulutus-, hallinto- ja sertifiointijärjestelmän Travelife for Tour Operatorsin toimitusjohtaja.

Tämän pk-yritysten haun tavoitteena on valita vähintään 175 yritystä, jotka hyötyvät kattavasta tukiohjelmasta kehittäessään oman toimintansa kestävyyttä. Yritykset voivat valita, haluavatko ne tukea kestävyyssertifiointiin ja/tai innovatiivisten toimintatapojen käyttöönottoon toimitusketjussaan.

Tukiohjelmaan osallistuminen on maksutonta valituille pk-yrityksille, jotka ovat projektin virallisen kumppanin, kuten SMAL, tai projektia tukevan jonkin toisen matkailujärjestön jäseniä. Kaikilta muilta pk-yrityksiltä edellytetään 200-400 euron omavastuuosuutta yrityksen koosta riippuen.

Pk-yritysten haku on avoinna 10. toukokuuta 2022 klo 18.00 saakka. Yritykset valitaan 7. kesäkuuta mennessä. Teknisen tukiohjelman on tarkoitus alkaa kesäkuun 2022 lopussa ja päättyä 30. kesäkuuta 2023. Haun yksityiskohdat ja hakuohjeet ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: https://www.travelife.info/sustour/?menu=call-for-smes.

"Kannustamme SMALin jäseniä hyödyntämään tämän hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia, joilla yritysten toimintaa kehitetään askel askeleelta entistä kestävämpään suuntaan. Matkailun arvoketjun tärkeänä toimijana meillä on yhteinen vastuu toimialan kestävyydestä nykyisille ja tuleville sukupolville", rohkaisee Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

SUSTOUR-hanketta johtaa konsortio, johon kuuluvat ECEAT ja Futouris sekä viisi eurooppalaista matkailualan liittoa, mukaan lukien ECTAA (Eurooppa), ANVR (Alankomaat), UHPA (Kroatia), SMAL (Suomi) ja APAVT (Portugali).

Tiedostot