Etusivu > SMAL > Ensimmäiset suomalaisyritykset palkittu kestävän kehityksen SUSTOUR-hankkeessa ‒ Suomeen 7 Travelife Partner- ja 1 Certified -tunnustusta
Menneet uutiset
23.1.2023 17.00

Ensimmäiset suomalaisyritykset palkittu kestävän kehityksen SUSTOUR-hankkeessa ‒ Suomeen 7 Travelife Partner- ja 1 Certified -tunnustusta

Matkamessuilla 19.1. päästiin juhlistamaan ensimmäisiä Partner- ja Certified -tunnustusten saaneita matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä. Suomessa on nyt seitsemän uutta Travelife Partner ja yksi Travelife Certified -tunnustuksen omaavaa yritystä, joista kaikki ovat Suomen matkailualan liitto SMALin varsinaisia jäsenyrityksiä.

Partner-tason saavuttaneet yritykset noudattavat yhteensä 146 kriteeriä, joista 77 on pakollista ja 69 vapaaehtoista. Lisäksi yrityksille on tehty online-auditointi. Certified-tason saavuttaneet yritykset puolestaan noudattavat yhteensä 233 kriteeriä, joista 159 on pakollista ja 74 vapaaehtoista. Sertifioiduille yrityksille on tehty ulkopuolisen tahon toteuttama auditointi.

Palkittavat yritykset ovat

Travelife Partner Award

Travelife Certified Award

Adrian Matkat Finland Oy Ab

Kristina Cruises Oy

EW Dive / Enterprising Wave Oy

 

Ikaalisten Matkatoimisto Oy

 

Lomatka Travel Company

 

Matkatoimisto Aventura Oy

 

Stromma Suomi Oy

 

Upitrek Oy

 

 

SUSTOUR-hanke jatkuu syyskuulle 2023, joten mukana olevilla yrityksillä on vielä runsaasti aikaa saavuttaa omat tavoitteensa. Seuraavat palkitsemistilaisuudet yrityksille järjestetään ITB Berliinissä 7.3. ja hankkeen loppukonferenssissa Portugalissa 12.9.

 

SUSTOUR – EU:n COSME-rahoitteinen hanke kestävän kehityksen edistämiseksi

SUSTOUR on EU:n COSME-ohjelmasta rahoitettava hanke, jolla edistetään kestävän kehityksen käytäntöjen ja työkalujen käyttöönottoa matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien keskuudessa. Suomesta hankkeessa on mukana 40+ yritystä. SUSTOUR-hankkeen kautta mukana olevat pk-yritykset saavat tukea toimintansa kehittämiseksi. Suomi on yksi hankkeen viidestä virallisesta partnerimaasta ja hanketta maassamme koordinoi Suomen matkailualan liitto ry SMAL.

Hankkeen myötä Travelife for Tour Operators -ohjelmaan lähti mukaan 31 yritystä. Nämä yritykset ovat työskennelleet elokuusta 2022 alkaen Travelife-kriteeristön vaatimusten mukaisesti kehittäen omia toimintatapojaan. Oman kehitystyönsä tukena yrityksillä on ollut oma coach, joka on järjestänyt sekä yksityisiä että ryhmävalmennuksia. Lisäksi yrityksillä on ollut käytössään laaja sähköinen koulutusmateriaali ja tietopankki.

Sekä valmennuksissa että materiaaleissa kestävää kehitystä ja vastuullista toimintaa käsitellään sen kaikissa muodoissa. Suomen YK-liiton mukaan kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Vastuullisessa matkailussa yritystoiminta on kestävää sekä kannattavaa liiketoimintaa. Siinä huomioidaan organisaation suorat ja epäsuorat taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys nähdään usein tavoitteena, johon yritysvastuulla pyritään.

Lisätietoja:      Heli Mäki-Fränti, toimitusjohtaja, SMAL, heli.maki-franti@smal.fi
Laura Selenz, Project Coordinator, ECEAT, l.selenz@travelife.info
Tunnustuksen saaneet yritykset