HD logo png.png
Helsinki Declaration 2.0

MIKÄ? 

Helsinki Declaration 2.0 -julistus on Suomen matkailuelinkeinon sitoumus vastuulliseen matkailuun. Se on avoin kaikille vastuullisesta matkailusta kiinnostuneille matkailualan toimijoille edelläkävijöistä aloittelijoihin.

Julistus ei ole lista pääsyvaatimuksista, joiden tulisi allekirjoitushetkellä olla sataprosenttisesti täytetty, vaan yrityksen sitoumus jatkaa oman toiminnan kehittämistä vastuullisemmaksi. Julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat periaatteisiin, joiden pohjalta ne toteuttavat kukin omia konkreettisia toimenpiteitään.

Julistukseen sitoutuminen voi olla ensimmäinen askel kohti virallista vastuullisen matkailun ohjelmaa tai vahvistus yrityksen olemassa olevalle vastuullisuustyölle.

Helsinki Declaration 2.0 -julistus

 

KUKA?

Helsinki Declarationin ensimmäinen versio allekirjoitettiin ensimmäistä kertaa Matka 2009 -messuilla. Sen on allekirjoittanut yli sata matkailualan toimijaa. Joukossa on edustettuina koti- ja ulkomaanmatkailu, maa-, vesi- ja lentoliikenne, majoituspalvelut, matkanjärjestäjät, matkatoimistot ja ohjelmapalvelut. Mukana on myös matkailuorganisaatioita, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja matkailulehdistöä.

Uuden Helsinki Declaration 2.0 -julistuksen ensimmäinen allekirjoitustilaisuus pidettiin Matka 2020 -messuilla ja seuraavat yritykset ovat tehneet allekirjoituksen

Julistuksen allekirjoittajat

 

TULEVAISUUS

Julistuksen päivitys aloittaa prosessin, jossa seurataan vastuullisen matkailun tekoja matkailualalla. Tavoitteena on pitää vastuullisuusteema esillä ja jakaa tietoa.

 

JULISTUKSEN TAUSTA

Matkailun vaikutukset – niin hyvät kuin huonot – ovat valtavat. Matkailu vaikuttaa negatiivisesti ympäristöön ja luontoon. Sillä voi myös olla epäsuotuisia vaikutuksia paikallisiin kulttuureihin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Matkustaminen on kuitenkin monen liiketoiminnan edellytys ja antaa mahdollisuuksia yhteistyöhön ja yhdessäoloon, rentoutumiseen ja uuden kokemiseen. Matkailu on monissa maissa merkittävä elinkeino, mahdollistaa infrastruktuurin kehityksen ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Matkailu synnyttää myös suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä ihmisten ja kansojen välillä.

Helsinki Declaration kannustaa matkailuelinkeinoa asettamaan toiminnalle yhteisen vastuullisen suunnan, vähentämään matkailun negatiivisia ja lisäämään sen positiivisia vaikutuksia.

 

Lisätietoja Jenni Kemppainen 09-4133 3530 tai jenni.kemppainen@smal.fi