Etusivu > SMAL > SMALin tarina

SMALin TARINA:

MATKAILUN JA MATKATOIMISTOJEN HISTORIAA

Matkatoimistotoiminta alkoi Suomessa vuonna 1897, kun Helsingin rautatieasemalla ryhdyttiin myymään kansainvälisiä kuponkilippuja rautateillä matkustaville. Yleisön tarpeiden kasvun myötä perustettiin 1909 maan ensimmäinen täydellinen matkatoimisto, nykyiseltä nimeltään Suomen Matkatoimisto Oy.

SMAL - HistoriaMatkatoimistoalan alkutaipaleella suomalaisten ulkomaanmatkustus oli vielä vähäistä. Ennen talvi- ja jatkosotaa Helsingissä toimi kolme laajoin oikeuksin varustettua matkatoimistoa, ja myös Vaasaan, Turkuun ja Tampereelle perustettiin matkatoimistot. Matkatoimistot toimivat myös sotien aikana ankeista olosuhteista ja kärsimistään vahingoista huolimatta. Talvisodan jälkeen niiden toiminta oli puutteellisissa oloissa varsin rajoitettua, mutta usko alan kehitykseen oli vahva. Yhteistyötä alan elinehtojen parantamiseksi ja palvelutason kohottamiseksi pidettiin välttämättömänä. Niinpä kilpailijat istuivat saman pöydän ääreen, ja Suomen matkatoimistoyhdistys (SMY) perustettiin 5.9.1940. Perustajajäsenet olivat Suomen Matkatoimisto Oy, Matkatoimisto Kaleva Oy ja Kansan Matkatoimisto Oy.

Kansakunnan toipuminen suursodan seurauksista, rajojen avautuminen ja varallisuuden kasvu loivat edellytykset ulkomaanmatkustukselle. Useimmille ulkomaanmatka oli kuitenkin vielä ylellisyyttä. Ensimmäinen seuramatkalento tehtiin vuonna 1951 Madridiin, ja matkat Kanariansaarille alkoivat viisi vuotta myöhemmin. Matka Las Palmasiin kesti neljä päivää, josta puhdasta lentoaikaa oli 30 tuntia.  

1950-luvulla matkatoimistojen lukumäärä kasvoi valtavasti, ja verkosto levittäytyi pian ympäri maan. Näissä uusissa olosuhteissa tarvittiin toimialajärjestöä toimimaan nuoren elinkeinon moninaisten ongelmien selvittäjänä. Alalla ei myöskään ollut julkista sääntelyä tai kuluttajansuojaa, joten tarvittiin elinkeinojärjestö, jonka jäsenet erottautuivat kokemuksensa ja luotettavuutensa puolesta uusista alalle tulleista. SMY:llä oli tärkeä rooli myös koulutuksen saralla, sillä matkatoi-  mistojen määrän kasvaessa koulutetusta työvoimasta tuli huutava pula. Ensimmäinen SMY:n matkatoimistovirkailijakurssi järjestettiin vuonna 1950.

1960-luvulla alkoi suomalaisten laajamittainen seuramatkustus ulkomaille. Matkojen luonne muuttui opinto- ja kulttuurimatkoista aurinkolomiksi, eikä enää tarvinnut olla rikas lomaillakseen loisteliaasti. SMY:n piirissä yritettiin yhteistyötä seuramatkojen järjestämisessä; vuonna 1961 ilmestyi jäsen-toimistojen yhteinen seuramatkaesite Tähtimatkat.

Kaikki uusista alalle tulijoista eivät toimineet rehellisesti. Kun yhdistyksen omat voimat eivät riittäneet suojaamaan jäsenistöä ja yleisöä keinottelijoilta ja yrityksiltä, joilta puuttui edellytykset matkatoimistopalveluun, yhdistys pyysi vuonna 1962 apua valtiovallalta. Matkatoimistoasetus astui voimaan vuonna 1968, ja matkatoimistoliikkeen harjoittaminen tuli luvanvaraiseksi.

Kansainvälinen toiminta oli SMY:lle hyvin tärkeää. Liitto oli perustamisestaan lähtien Nordens Resebyråförbundin jäsen. Vuonna 1966 perustettiin Matkatoimistoalan maailmanliitto UFTAA, jonka toiminnan alkuunsaattamisessa ja vakiinnuttamisessa SMY oli tiiviisti mukana.  Myöhemmin liitosta tuli myös IFTO:n (International Federation of Tour Operators) jäsen.

Seuramatkailun lama alkoi öljykriisin seurauksena vuonna 1976, ja tilausliikenteen kehitys lamaantui useiksi vuosiksi. Vuonna 1977 kaksi devalvaatiota ja lähes kuukauden kestänyt matkatoimistovirkailijoiden työtaistelu ravistelivat koko toimialaa. Vuonna 1982 alkoi jälleen kasvun aika. 

SMY ryhtyi suunnittelemaan messutoimintaa vuonna 1977. Ensimmäiset omat messut (Matka&Matkailu) pidettiin vuonna 1983 Finlandia-talolla. Sittemmin messut on järjestetty kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 1986. Ensimmäisten messujen näyttelypinta-ala oli n. 1000 neliömetriä ja kävijämäärä 13 400, josta ammattilaiskävijöitä 2000. 25 vuotta myöhemmin Matka 2008-messuilla näyttelypinta-ala oli kuusitoistakertainen, kävijöitä 85 000, joista vajaa 16 000 ammattilaisia.

SMAL - Historia

Kuluttajansuojalaki astui voimaan vuonna 1978. Tämä oli helpotus SMY:lle, jolle oli seura- ja lähimatkailun nopean kasvun vuoksi tullut yhä enemmän valituksia kuluttajilta. Lain myötä valitukset siirtyivät kuluttajavalituslautakunnan alaisiksi.

Syksyllä 1992 SMY:n ja yksityisiä matkatoimistoja edustaneen Matkatoimistoyrittäjien organisaatiotyöryhmä aloitti työnsä uuden yhteisen liiton perustamiseksi. Kumpikin järjestö lakkautti oman toimintansa, ja Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL perustettiin 17.4.1993. Liitto käynnisti laajan koulutusohjelman arvonlisäverojärjestelmän tunnetuksi tekemiseksi ja veron hallinnoimiseksi.

EU:n myötä tulivat voimaan 1.1.1995 uusi valmismatkalaki ja valmismatkaehdot. Valmismatkoista alettiin periä arvonlisäveroa. EU-jäsenyyteen liittyen SMALista tuli ECTAA:n (Group of National Travel Agents' and Tour Operators' Associations within the EU) varsinainen jäsen. Vuonna 1998 liitto aloitti yhteisvaluutta euroa koskevan koulutusohjelman.

Vuonna 1999 perustettiin SMALin palveluyhtiö Smalser Oy vastaamaan liiton tarjonnassa olevasta konsultti-, koulutus- ja kustannustoiminnasta.

2000-luvulla maailma on muuttunut turvattomaksi. World Trade Centerin iskut, Kaakkois-Aasian tsunami ja SARS ovat vaikuttaneet moniin asioihin - ja erityisesti matkustamiseen. Ilmastonmuutos tulee muuttamaan elämää maapallolla tavoilla, joita emme vielä osaa edes kuvitella. Uudenlainen maailma asettaa matkailuelinkeinolle monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Matkustaminen ei lopu, mutta entisenlaisenakaan se tuskin voi jatkua. Uudistuksille ja uudistajille on siis tilausta. Kiinnittäkää turvavyönne, matka tulevaisuuteen on jo alkanut.
 

Lähteinä käytetty "Puoli vuosisataa matkatoimistoyhteistyötä 1940-1990"-historiikkia (koonnut Matti Launonen) sekä Hannu Hämäläisen kokoamaa "SMAL-historiikkia" vuodelta 2000.