Etusivu > Palvelut

Liiton palvelut

Maksutonta lakiasiainneuvontaa ja muita neuvontapalveluita jäsenille. Kuluttajansuojaan, matkojen myyntiehtoihin ja arvonlisäverotukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden neuvonta on maksutta jäsenyritysten käytössä. Lisäksi jäsenille annetaan neuvontaa liittyen esimerkiksi markkinointiin tai sopimuserimielisyyksiin palvelutuottajien kanssa tai muuhun vastaavaan ajankohtaiseen ongelmaan. 

Menettelytapaohjeita poikkeustilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi valuuttakurssimuutosten toteuttaminen, lakon tai lakon uhan aiheuttamat mittavat poikkeusjärjestelyt, matkakohteissa tapahtuneet luonnononnettomuudet ja muut katastrofit sekä kulkutautiepidemiat.

Liitto myy näihin aiheisiin liittyviä koulutuspalveluita räätälöitynä sekä yksittäisille jäsenille että ulkopuolisille tahoille tapauskohtaisesti sovittavasta erillismaksusta!

Palvelut ei-jäsenilleLiiton tarjoamat neuvonta- ja muut palvelut ovat käytettävissä myös jäsenistön ulkopuolisille toimijoille maksua vastaan riippuen sen hetkisestä työtilanteesta. Jäsenistön ulkopuoliset palvelut toteuttaa liiton palveluyhtiö SMALSER Oy. Hinnasto ja palveluiden ehdot löytyy täältä.

Koulutusta matkatoimistoalan ajankohtaisista aiheista. Tärkein vuosittainen koulutustapahtuma on Matka-messujen yhteydessä toteutettava Matkatieto-koulutusohjelma, johon kahden päivän aikana osallistuu noin 1 200 matkailualan ammattilaista. Lisätietoa muusta koulutuksesta koulutus-sivulta. Koulutusohjelmat toteuttaa palveluyhtiö Smalser Oy.

Tilastoja toimialan ja sen keskeisten osa-alueiden kehityksestä. Säännöllisesti julkaistavat jäsenistöltä kerättäviin tietoihin perustuvat tilastot ovat:

  •  Lentäen tehtävät vapaa-ajan valmismatkat
  •  Liikematkat
  •  Jäsentoimistojen kokonaismyynti

 

 Lisäksi liiton palveluyhtiö Smalser Oy teettää ulkopuolisilla tutkimuslaitoksilla selvityksiä matkatoimistoalan erityiskysymyksistä.