RESTONOMIKOULUTUS VASTUULLISUUDEN YTIMESSÄ

Luontomatkailun kurssin kenttäjaksolla Pirttisaaressa.jpeg
Vastuullista luontomatkailua edistämässä opiskelijoiden kanssa Porvoon Pirttisaaressa

Restonomikoulutuksessa on tärkeää sitoutua edistämään kestävää matkailua ja vastuullista liiketoimintaa. Yksi keskeinen askel tähän suuntaan on ollut Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman integroiminen osaksi usean oppilaitoksen opetussuunnitelmaa. Tämä ei ole pelkästään akateeminen velvoite, vaan se on vahva sitoumus vastuullisuuden juurruttamiseen tulevien restonomien ammattitaitoon.

Vastuullisuus ei ole enää vain trendi, vaan se on välttämättömyys matkailualalla. Tästä syystä olisi tärkeää kaikki restonomiopiskelijat tutustuvat vastuullisuuden osa-alueisiin ja käsitteisiin pakollisissa opinnoissa. Kuitenkaan vain vastuullisuuden perustiedot eivät riitä. Opiskelijoille pitäisi tarjota mahdollisuus syventää osaamistaan kestävän liiketoiminnan kehittämisessä ja sen viestimisessä erilaisille sidosryhmille erilaisilla jatkokursseilla. Valinnaisten opintojen kautta opiskelija saa käyttöönsä konkreettisen työkalupakin, jonka avulla hän voi edistää vastuullisuusajattelua yritysten kehittämisessä.

Ammattikorkeakoulujen restonomikoulutuksen sitoutuminen vastuullisuuteen ei kuitenkaan rajoitu vain luokkahuoneisiin, vaan useat ammattikorkeakoulut ovat myös aktiivisia toimijoita kestävän matkailun edistämisessä yhdessä matkailuelinkeinon kanssa. Visit Finlandin ja muiden matkailualan toimijoiden kanssa tehty yhteistyö onkin ollut hedelmällistä. Tulevaisuudessakin olisikin erittäin tärkeää tiivistää yhteistyötä erilaisten hankkeiden ja projektien muodossa alueorganisaatioiden ja matkailuyritysten kanssa sekä tarjota restonomiopiskelijoille mahdollisuuksia harjoittelupaikkoihin ja konkreettiseen työelämäkokemukseen. Suomen matkailu- ja vieraanvaraisuusalan tulevaisuuden vastuullisuuden kantajien kouluttajina kaikki ammattikorkeakoulumme ovat avainasemassa.

Kirjoittajat
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailuliiketoiminnan lehtorit
Antti Petteri Kurhinen
Rilla Engblom