HOTELLIOPERAATTORINA TOIMIMINEN KIRISTYVÄSSÄ VASTUULLISUUDEN KENTÄSSÄ

hotel-1749602_1920.jpg

Kierrätetäänkö jätteitä hotelleissa, käytetäänkö muovipillejä ravintoloissa, onko ympäristömerkityt kynät käytössä? Tästä on kuljettu pitkä matka siihen millaisissa vastuullisuusvaatimuksien ristitulessa hotellioperaattori nykypäivänä liiketoimintaa harjoittaa. Arkipäivää ovat käsitteet kuten hiilineutraalisuustavoitteet, materiaalien hyödynnysasteet, diversity and inclusion jne..

Kattavaa raportointia ja mittarointia

90-luvulla alkaneesta energian- ja vedenkulutusten säännöllisestä mittaamisesta on siirrytty kokonaisvaltaisempaan vastuullisen toiminnan mittarointiin ja seurantaan. Edellä mainittujen lisäksi syntyneet jätetonnit jätejakeittain, kylmäaineiden ostot, ruokahävikin kilot, kemikaaliostot, käytettyjen pyykkien kilomäärät ovat arkipäivää ympäristöraportoinneissa. Mitattaessa yrityksen sosiaalista vastuullisuutta tärkeimpänä ajurina toimii laaja henkilöstötyytyväisyyskysely, jossa mitataan työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin lisäksi työkulttuurin monimuotoisuutta ja osallisuutta (Diversity and Inclusion).

Vastuullisuuskäsitteiden ymmärtäminen ja niistä raportoiminen on laajentunut kaikki osastoja koskevaksi ja integroitunut näyttävästi osaksi jokapäiväistä toimintaa. Mutta se vaatii jatkuvaa hereillä oloa, henkilöstön koulutusta sekä ripaus omaa aktiivisuutta pysyäkseen muutoksessa mukana.

Sidosryhmien vastuullisuustavoitteisiin vastaaminen

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 asetti vuonna 2015 maailmanlaajuiset tavoitteet kestävän kehityksen edistämiselle. EU:n kestävyysraportoinnin direktiivi CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive kirittää EU:n alueella toimivia yrityksiä entisestään, kun vaatimukset sekä ympäristöä että sosiaalisia toimia koskevien tietojen raportointivelvollisuus tulee pakolliseksi seuraavien vuosien aikana. Vaatimuksiin vastaaminen nostaa entisestään raportoitavan tiedon määrää. Esimerkiksi koko yrityksen toimintaketjujen päästöjen laskenta vaatii yritykseltä itseltään sekä yrityksen toimittajilta kovaa työtä ja sitoutumista.

Yhteistyön vaatimukset kumppaneilta ovat voimakkaassa kasvussa. On enemmän sääntö kuin poikkeus, että omissa ja yhteistyökumppaneiden RFP-prosesseissa vastuullisuuskysymyksiin törmää entistä useammin. Vastuullisen liiketoiminnan läpinäkyvyys tarkoittaa muun muassa toimintaperiaatteiden, ohjeistuksien, sertifikaattien, hiilidioksidipäästöjen laskennan, energian- ja vedenkulutuksien määrän per asiakas sekä TRIR Total Recordable Incident Raten avaamista.

Sertifioinnit tuovat toiminnalle uskottavuutta ja sitä niin kaivattua läpinäkyvyyttä, jota nykypäivänä enemmässä määrin yhteistyökumppanit ja asiakkaat meiltä vaativat. Siksi pelkästään ympäristösertifiointi ei ole isolle hotellioperaattorille riittävä vaan vastuullisesta liiketoiminnasta kertovat myös kansainväliset EcoVadis- ja CDP-luokitukset.

Yhteistyössä vastuullisuustavoitteisiin

Tulevaisuudessa hotellioperaattorille avainasemassa ovat pelikentän vastuulliset pelurit, jotka auttavat meitä saavuttamaan vastuullisuustavoitteemme kirittämällä ja haastamalla  toimintaamme.

Nykyisten tiimiläisten kouluttaminen ja uusien kollegoiden mukaantulo on suuri mahdollisuus hotellioperaatioiden vastuullisten toimintamallien kehittämisessä.

 

Kirjoittanut,
Henna Kokko
Vastuullisuusasiantuntija, hankintakoordinaattori
Scandic Hotels Oy