EKOTURISMIN MAHDOLLISUUDET - CASE RUANDAN VUORIGORILLAT

  Ruanda-gorillat-kwitaizina.jpg

Sitra teetti koronapandemian aikana kyselyn suomalaisten luontosuhteista sekä mielipiteistä luonnon tärkeyttä kohtaan. Ei liene yllätys, että lähes 90 % vastaajista piti luontoa tärkeänä ja koki sen tuovan apua arjesta palautumiseen, lisäävän mielenrauhaa ja antavan energiaa. Vastaajista 69 % myös koki paikallisen luonnon kokemisen tärkeäksi osaksi ulkomaanmatkojaan.

Ihmisillä on monenlaisia luontosuhteita, mikä näkyy myös luontomatkailussa. Ekoturismilla tarkoitetaan mahdollisimman kestävällä tavalla toteutettua turismia, jossa muun muassa ympäristökasvatuksella on suuri merkitys. Kuten Sitran kyselykin todistaa, luonto on suomalaiselle matkailijalle tärkeä. Matkanjärjestäjien on hyvä tiedostaa matkailun vaikutukset tarjoamissaan kohteissa, ja aktiivisesti tuoda niitä esille. Alla esimerkkinä vuorigorillojen suojelutyö ja ekoturismi Ruandassa.

Vuorigorillojen hyväksi tehty työ nousi vahvasti esiin amerikkalaisen etologin, Dian Fosseyn, vuonna 1983 julkaiseman elämänkertakirjan ’Gorillas in the mist’ (suom. Sumuisten vuorten gorillat) ja sen pohjalta vuonna 1988 tehdyn samannimisen elokuvan myötä. Fosseyn aloitettua elämäntyönsä vuorigorillojen parissa niitä arvioitiin olleen jäljellä noin 250 yksilöä. Menestystä saanut kirja ja sitä seurannut elokuva nostivat gorillat monien tietoisuuteen, ja vuorigorillapopulaatio onkin pitkän suojelutyön tuloksena kasvussa. Vuorigorillojen määrä ei vieläkään ole suuri - viimeisimmän vuonna 2018 julkaistun laskelman mukaan luonnossa elävien vuorigorillojen määrä on noussut 1063 yksilöön. Vuorigorillat elävät Ugandan, Ruandan ja Kongon demokraattisen tasavallan rajapinnassa olevan Virungan vuorialueella, ja ovat siis äärimmäisen uhanalaisia.

Matkailijoilla on mahdollisuus vierailla vuorigorillojen asuttamalla vuorialueella tarkoin säädeltyjä sääntöjä noudattaen. Gorilloja nähdäkseen on osallistuttava järjestetylle ja valvotulle vaellukselle, niin kutsutulle gorillatrekille. Gorillojen näkemistä ei trekillä taata, vaikka edellytykset siihen hyvät ovatkin. Gorillatrekin hinta on suurehko; vuonna 2023 Ruandassa hinta ulkomaalaisille on 1500 USD vaeltajaa kohti. Kävijämäärät on tarkoitus pitää pieninä, jotta luonnon kantokykyä ei ylitetä. Hyvin suunniteltu ekoturismi on mukana takaamassa suojelutyön jatkumista ja sen myötä gorillapopulaation kasvamista. Myös World Wildlife Fund (WWF) osallistuu gorillojen suojelutyöhön. Järjestön yhtenä tavoitteena on ekoturismin kehittäminen, ja tällä hetkellä WWF on mukana kehittämistyössä muun muassa Gabonissa, jossa tavataan läntisiä tasankogorilloja.

Matkanjärjestäjillä on monia mahdollisuuksia lisätä kuluttajien tietoisuutta matkailun vastuullisuuskysymyksistä. Erinomainen keino on avata taustoja hintojen takana, ja antaa näin lisätietoa luonnonsuojelutyöstä, sen mukanaan tuomista haasteista sekä ekoturismin positiivisista vaikutuksista luonnolle ja paikallisyhteisölle.

Kirjoittaja
Sanna Länsivierto
Vastuullisen matkailun työryhmän jäsen
Tuotantopäällikkö
Matkatoimisto Aventura