Etusivu > Palvelut > GDPR - Mitä uudistuva tietosuoja edellyttää organisaatiolta? -koulutus 25.4.2018 Helsingissä
Menneet koulutukset
25.4.2018 9.00–16.00

GDPR - Mitä uudistuva tietosuoja edellyttää organisaatiolta? -koulutus 25.4.2018 Helsingissä

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista.

Käytämme tietojärjestelmiä ja pilvipalveluja. Liikumme digitaalisissa kanavissa ilman, että pohdimme sitä, että jätämme itsestämme tietoja palveluntarjoajan tietojärjestelmään. Asetuksella luodaan uusia oikeuksia rekisteröidyille ja uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjille.

Onko organisaatiossasi varauduttu muutokseen? Onko tietosuojavastaava nimetty? Tiesithän, että tietosuojavastaava on riippumaton asiantuntija, jolla on ihan oma rooli ja velvoitteet. Miten uusi asetus vaikuttaa organisaation eri prosesseihin ja dokumentaatioon? Mitä se edellyttää tietojärjestelmiltä? Miten riskiarviointi liittyy tietosuojaan? Tule päivittämään tietosi ja oppimaan lisää.

Koulutuksessa selvitetään myös esimerkiksi riskiperustaisen lähestymistavan merkitystä rekisterinpitäjille ja rekisteröidyn oikeuksiin tulevia muutoksia.
Koulutuspäivän aikana käymme läpi tunnistettuja kompastuskiviä ja esitämme niihin ratkaisuja. Teemme myös käytäntöön soveltavia harjoitteita ja päivän päätteeksi sinulla on alustava suunnitelma käytännön toteutukseen.

Koulutuspäivän asiantuntijat opastavat sinua uudistuneen tietosuoja-asetuksen saloihin. Kouluttajina ovat asianajaja Jari Sotka, Asianajotoimisto Jari Sotka Oy ja konsultti Juuse Montonen, Qualitas Fennica.

Jari Sotka valottaa uudistusta juridiikan näkökulmasta. Nyt voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista. Juuse Montosella on vahva osaaminen kokonaisarkkitehtuurin hyödyntämisestä sekä tietosuoja-asetuksen vaikutuksista liiketoimintaprosessien suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on:

 • * selventää tietosuojan edellyttämät toimenpiteet
 • * antaa tarvittava tieto roadmapin laatimista varten
 • * esitellä erilaisia mallipohjia konkreettisia toimenpiteitä varten
 • * laatia alustava suunnitelma käytännön toteutukseen
 • * päästä hyvään vauhtiin tietosuojan hallinnan kanssa
 • * antaa vankka perusta ja työkaluja ja sekä seurannan että mittareiden asettamiseen
 • * selvittää mm. rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet
 • * ja selventää, mitä on riskiperusteinen lähestymistapa


Osallistujille muodostuu kokonaiskuva siitä, mitä uudistuva tietosuoja edellyttää organisaatiolta. Lisäksi hänellä on valmiudet aloittaa käytännön toteutus omassa organisaatiossa.

Oppimismenetelmät

 
Osallistujat perehdytetään päivän aiheeseen alustavien luentojen, käytännön esimerkkien, syventävien pohdintojen ja pienimuotoisten harjoitteiden kautta.
Saat mukaasi monipuolisen materiaalipaketin ja ohjeistuksen käytännön toteutusta varten. Pääset heti käynnistämään toteutuksen.

Päivän ohjelma
09:00 Päivän avaus

09:15 Mitä ovat tietosuoja-asetuksen vaatimukset?

 • * Tietosuoja-asetuksen uudistukset
 • * Tietosuojan peruskäsitteet & periaatteet
 • * Rekisterinpitäjän ja tiedon käsittelijän velvollisuudet
 • * Rekisteröidyn oikeudet
 • * Tiedon luokittelu ja luokitellun tiedon käsittely


10:45 Tietosuojan hallinta organisaatiossa

 • * Roolit ja organisaatio
 • * Tietosuojavastaavan rooli ja tehtävät
 • * Tietosuojan ja riskien hallinta
 • VAHTI-ohjeistus toiminnan tukena


12:00 Lounastauko

13:00 Miten viet tietosuoja-asetuksen käytäntöön?

 • * Johdon rooli tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanossa
 • * Asiakasrajapinnassa huomioitavat asiat
 • * HR-prosessissa huomioitavaa
 • * Yhteiset toimintamallit
  • - tietosuojapolitiikka
 • * Tietojärjestelmät ja GDPR yhteensopivuus
  • - lokitiedot
  • - pääsynhallinta
  • - huomioiminen hankinnassa ja kehittämisessä


Harjoitteita, kysymyksiä ja keskustelua

Kahvitauko sopivassa välissä

14:30 Mitä tietosuoja edellyttää järjestelmiltä?

 • * Tietovirtakuvaukset
 • * Järjestelmien väliset riippuvuuden
 • Tietojärjestelmä-, rekisterisalkut ja tietovarannot


15:30 Riskiarviointi osana tietosuojan hallintaa

 • * Riskirekisterin laatiminen
 • * Arviointimatriisi
 • * Riskienhallinnan prosessit


15:45 Miten jatkan tästä eteenpäin?

 • vinkkejä ja ohjeistusta


Aika ja paikka
Keskiviikko 25.4.2018 klo 9.00-16.00
Meeting Park Campus, Yrjönkatu 29 C, 4.krs, 00100 Helsinki

Tila: Class 2 B

Koulutuksen hinta
Jäsenille 185,00 € (+ alv 24 %)
Ei-jäsenille 285,00 € (+ alv 24 %)

- Hinta sisältää luennon, materiaalin ja ohjelman mukaiset tarjoilut

Ilmoittautuminen
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 18.4.2018, johon saakka kuluton peruutusoikeus. Tämän jälkeen peruutuskulut (myös no-show) ovat 100%. Peruuttavan tilalle voi myös ilmoittaa uuden henkilön osoitteeseen jenni.kemppainen@smal.fi.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Tervetuloa!