Helsinki-Declaration_netti.jpg

MIKÄ?
Helsinki Declaration on Suomen matkailuelinkeinon sitoumus kestävään kehitykseen. Se on avoin kaikille kestävästä kehityksestä kiinnostuneille matkailualan toimijoille edelläkävijöistä aloittelijoihin.

Julistus ei ole lista pääsyvaatimuksista, joiden tulisi allekirjoitushetkellä olla sataprosenttisesti täytetty, vaan yrityksen sitoumus ryhtyä kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan. Allekirjoittamalla julistuksen yritykset/organisaatiot sitoutuvat periaatteisiin, joiden pohjalta ne toteuttavat kukin omia konkreettisia toimenpiteitään.

Helsinki Declaration -julistus.pdf

Helsinki Declaration in English.pdf

KUKA?
Helsinki Declaration allekirjoitettiin ensimmäistä kertaa MATKA 2009 -messuilla. Sen on allekirjoittanut yli sata matkailualan toimijaa. Joukossa on edustettuna kotimaan- ja ulkomaanmatkailu, maa-, vesi- ja lentoliikenne, majoituspalvelut, matkanjärjestäjät, matkatoimistot ja ohjelmapalvelut. Mukana on myös matkailuorganisaatioita, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja matkailulehdistöä.

Allekirjoittajat.pdf

TULEVAISUUS?
Julistus aloittaa prosessin, jossa seurataan kestävän kehityksen edistymistä matkailualalla. Tavoitteena on pitää asiaa esillä ja jakaa tietoa. Tätä toteutetaan muun muassa tapahtumien sekä Matka 2010 -messuilla julkistetun infopaketin avulla (linkki alla). Suunnitteilla on myös Helsinki Declarationin avaaminen allekirjoittajien kansainvälisille yhteistyökumppaneille.

Kestävän matkailun infopaketti ammattilaisille.pdf, Koonnut Anna Turunen, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Helsinki Declaration -prosessia koordinoi Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL.

Lisätietoja Jenni Kemppainen 09-4133 3530 tai jenni.kemppainen@smal.fi