IMG_2150.jpg
Miksi liittyä jäseneksi?

Liiton jäsenenä saat:

Maksutonta lakiasiainneuvontaa ja muita neuvontapalveluita jäsenille

Kuluttajansuojaan, matkojen myyntiehtoihin ja arvonlisäverotukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden neuvonta on maksutta jäsenyritysten käytössä. Lisäksi jäsenille annetaan neuvontaa liittyen esimerkiksi markkinointiin tai sopimuserimielisyyksiin palvelutuottajien kanssa tai muuhun vastaavaan ajankohtaiseen ongelmaan. 

Menettelytapaohjeita poikkeustilanteissa

Joita voivat olla esimerkiksi valuuttakurssimuutosten toteuttaminen, lakon tai lakon uhan aiheuttamat mittavat poikkeusjärjestelyt, matkakohteissa tapahtuneet luonnononnettomuudet ja muut katastrofit sekä kulkutautiepidemiat. Liitto myy näihin aiheisiin liittyviä koulutuspalveluita räätälöitynä sekä yksittäisille jäsenille että ulkopuolisille tahoille tapauskohtaisesti sovittavasta erillismaksusta!

Koulutusta matkatoimistoalan ajankohtaisista aiheista

Tärkein vuosittainen koulutustapahtuma on Matka-messujen yhteydessä toteutettava Matkatieto-koulutusohjelma, johon kahden päivän aikana osallistuu yli 1 000 matkailualan ammattilaista. Lisätietoa muusta koulutuksesta koulutus-sivulta. Koulutusohjelmat toteuttaa palveluyhtiö Smalser Oy.

Lisäksi saat:

  • Alan tärkeimmät tapahtumat suoraan sähköpostiisi
  •  Apua vero- ja sopimusasioissa - veloituksetta
  • Äänesi kuuluviin
  • Räätälöidyt koulutukset jäsenhintaan
  • Kuluttajien luottamuksen - liiton jäsenyyttä pidetään luotettavuuden merkkinä
  • Mahdollisuuden verkostoitua muiden alan toimijoiden kanssa
Mitä konkreettista hyötyä jäsenemme kokevat saavansa SMALin jäsenyydestä?

"Apua ongelmatilanteissa (esim. IATAn kanssa), ajantasaista tietoa, hyvä yhteen keräävä voima toimialalla"

wordcloud (7).jpg

"tietoa ja apua"

"Juridinen neuvonta ja vertaistuki"

"juridista apua"

"SMAL:n jäsenyys tuo uskottavuutta/luotettavuutta yhtiölle"

"Asiantuntemusta ja tukea ongelmissa, tapaamista kollegojen kanssa"

"Tietoa, lainopillista neuvoa sekä verkoston"

"Lakineuvoja, koulutusta"

"Koulutusta, infoa"

"Luotettavaa asiantuntijapalvelua"

"Tietoja, neuvoja, mielipiteitä"

"Vertaistuki ja verkostoituminen"

"koulutus"

"Lakiapua. Hyvä verkosto kollegoja alalta. Ajankohtaiset asiat tiedotteina sähköpostiin. Vaikutusmahdollisuus."

"Tietoa ja verkostoitumista"

"Infoa esim. muuttuvista lakiasioista"

"Edunvalvontaa, luotettavuutta"

"Apua lakiasioissa, koulutusta, pysyy kartalla siitä missä mennään, ajankohtainen tieto"

"Apua ja neuvoja"

"Yhteenkuuluvuus ja voi olla ylpeä ammattilainen muiden ammattilaisen joukossa"

"Akuuttia tietoa tulevasta ja myös tärkeistä häiriöistä alalla"

"Juridinen apu"

"Koulutus ja toimialan yhtenäisyyttä"

"koulutus, tiedotus"

"Iloa"

"veroneuvontaa, vertaistukea ja foorumin keskustella yhteisistä matkailunkehittämisasioista"

"Neuvoja. Verkostoitumista"

"Lakipalvelut, koulutus, tiedotteet"

"Koulutukset, infomateriaali, alan kotimainen ja kansainvälinen kehitys, kontaktiverkosto"

"Saamme paljon hyötyä eri asioissa. Itse arvostan suuresti Päiviltä saamaamme juridista apua"

"Koulutukset ja vuosittain pidettävät yhteistapaamiset. Ne ovat tärkeitä verkostoitumistilaisuuksia varsinkin meille, jotka muuten emme ole toiminnassa aktiivisia. Konkreettista hyötyä olisi takuulla enemmänkin, mutta se on kiinni omasta aktiivisuudesta"

"Saaneet paljon hyötyä SMALilta ja kiitollisia siitä"

"Neuvontaa, tietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia"

"Ajankohtaista tietoa alasta ja sen kehityksestä. Verkostoja. Edunvalvontaa ja yhteisten asioiden edistämistä"

"Tukea, apua, koulutusta ja tietoa"

"sivustatukea"

(Lähde: Suomen matkatoimistoalan liiton Jäsentyytyväisyskysely 2016)

Mitä jäsenemme sanoo meistä?

"Minusta Suomen Matkatoimistoalan liiton (SMAL) jäsenyys tuo monia etuja. Matkailuala on jatkuvan muutoksen kourissa - uudet lait ja asetukset, alati muuttuva toimintaympäristö sekä jakelukanavien muutokset tekevät alastamme yhä haasteellisemman. Liiton toiminta pyrkii edistämään ja avustamaan jäseniä konkreettisin keinoin, kuten monipuolisilla koulutuksilla, aktiivisella tiedottamisella ja neuvonnalla sekä alan sisäisen verkostoitumisen kautta. Myös SMAL:ilta saamani apu ja tiedotteet mm. EU:n yhteisten säädösten tulkinnassa ja avaamisessa "ymmärrettävämpään" muotoon ovat helpottaneet työtäni. Matkailualan laaja yhteinen ääni ja näkemys on yhä tärkeämpää saada kuuluville.

SMAL:in rooli jäsenistönsä tärkeiden asioiden välittäjänä niin valvoville viranomaisille Suomessa kuin EU-kattojärjestönsä ECTAA:an kautta tämän hetken pistaloituneessa matkailukentässä on ensiarvoisen tärkeää."

-Matti Palermaa, toimitusjohtaja, Olympia Kaukomatkatoimisto

"Aina joskus maailmalla sattuu ja tapahtuu ja on äärettömän arvokasta että on taho jota konsultoida, aina ei niin selkeissä tilanteissa asiakkaiden vaatiessa kompensaatiota. Ulkopuolisen, neutraalin tahon ollessa kyseessä on hyvät perustelut toimia eri tilanteissa niin asiakkaan, kun matkatoimiston edun mukaisesti."

Kai Paroma, Director, Supplier Management and Leisure Travel, Carlson Wagonlit Travel

Jäseneksi liittymisen vaiheet

1. Valitse oikea jäsenhakemus

Varsinainen jäsen (doc) (pdf)

Liiton varsinaiseksi jäseneksi hakevan tulee olla merkitty valmismatkaliikerekisteriin matkanjärjestäjänä tai matkanvälittäjänä, mikäli laki sitä yrityksen toiminnan perusteella edellyttää. Matkanjärjestäjän tulee olla rekisteröity edellä mainittuun rekisteriin matkanjärjestäjänä ja valmismatkoja välittävän yrityksen matkanvälittäjänä. Mikäli toiminta ei lain mukaan edellytä rekisteröintiä valmismatkaliikerekisteriin, yrityksen tulee kuitenkin olla rekisteröitynä Kaupparekisteriin.

Liiton toimisto auttaa ryhmäjakoa koskevissa kysymyksissä ja neuvoo mikä on oikea ryhmä kullekin jäsenyyttä hakevalle yritykselle.

Ota yhteyttä Puh. 09 4133 3500,  smal@smal.fi

Koejäsenyys

Mikäli varsinaiseksi jäseneksi hakevaa yritystä ei voida hyväksyä täysjäseneksi, koska se ei vielä täytä varsinaisen jäsenen kelpoisuuskriteereitä, yritys voidaan hyväksyä liiton koejäseneksi siihen saakka, että se täyttää jäsenen kelpoisuuskriteerit. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.  

 Toimialajäsen (doc) (pdf)

Toimialajäseneksi voi päästä suomalainen tai ulkomainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka jäsenyys on liiton kannalta perusteltua.

2. Tulosta, täytä se ja lähetä SMALin toimistolle osoitteeseen:

Suomen matkailualan liitto ry, VIlhonkatu 4 B, 00100 Helsinki

3. Hallitus hyväksyy jäsenet

Hallitus kokoontuu noin 7-8 kertaa vuodessa, 1,5 - 2 kuukauden välein. Liiton toimisto vahvistaa hyväksytyn jäsenyyden noin viikon kuluessa päätöksestä ja toimittaa jäsennumeron sekä todistuksen jäsenyydestä. Hyväksytyn päätöksen jälkeen jäsen voi käyttää liiton logoa omassa markkinointiviestinnässään sekä osallistua liiton toimintaan ja tilaisuuksiin.

Jäsenmaksu

Matkatoimisto- ja Suomen matkailu -ryhmä

Maksuluokka
Toimistohenkilöstön määrä
Perusmaksu
per vuosi
(EUR)
Lisämaksu
per henkilö
per vuosi (EUR)
Luokka 1
 - 5 työntekijää
282,80 125,75
Luokka 2
6 - 10 työntekijää
606,95 71,05
Luokka 3
11 -. 30 työntekijää
912,05 42,55
Luokka 4
31 - 50 työntekijää
1 215,40 32,40
Luokka 5
51 - 100 työntekijää
1 521,75 26,30
Luokka 6
101 - 200 työntekijää
2 225,40 19,30
Luokka 7
201 - 300 työntekijää
3 641,85 12,20

Luokka 8
yli 300 työntekijää

4 856,80 8,10
Jäsenmaksu

Matkanjärjestäjäryhmä

Maksuluokka
Toimistohenkilöstön määrä
Perusmaksu
per vuosi
(EUR)
Lisämaksu
per henkilö
per vuosi (EUR)
Luokka 1
- 5 työntekijää
282,80 141,90
Luokka 2
6 - 10 työntekijää
606,95 87,30
Luokka 3
11 - 30 työntekijää
950,90 52,70
Luokka 4
31 - 50 työntekijää
1 318,05 40,45
Luokka 5
51 - 100 työntekijää
1 821,60 30,45
Luokka 6
101 - 150 työntekijää
2 226,20 26,35
Luokka 7
yli 150 työntekijää
 2 808,35 22,50

Toimialajäsenet

Jäsenmaksu toimialajäseniltä ja koejäseniltä on 600 euroa vuodessa.

*Kunniajäseniltä ei peritä maksua.