Liiton säännöt

SUOMEN MATKATOIMISTOALAN LIITTO RY 

RESEBYRÅBRANSCHENS FÖRBUND I FINLAND RF

ASSOCIATION OF FINNISH TRAVEL AGENTS

S Ä Ä N N Ö T (Hyväksytty jäsenkokouksessa 23.10.2015; ; rekisteröity yhdistysrekisteriin 15.2.2016)

1 §  NIMI JA KOTIPAIKKA

Liiton nimi on Suomen matkatoimistoalan liitto ry, ruotsiksi Resebyråbranschens förbund i Finland rf ja kotipaikka Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä liitto voi käyttää englanninkielistä nimeä Association of Finnish Travel Agents.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Liitto on Suomessa toimivien matkatoimistoliikettä ja muuta matkailualan toimintaa harjoittavien yritysten yleinen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää matkatoimisto- ja matkailualan kehitystä Suomessa, ajaa jäsentensä yhteisiä etuja, valvoa niiden oikeuksia, toimia hyvien liiketapojen ylläpitämiseksi sekä luoda edellytyksiä hyviin suhteisiin ja toiminnalliseen yhteistyöhön jäsentensä ja matkailualan muiden yritysten kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto tekee aloitteita, neuvottelee ja sopii jäsenyritysten, matkailualan palvelusten tuottajien ja viranomaisten kanssa alan sääntelyä ja yleisiä toimintaedellytyksiä koskevissa asioissa, pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin matkailualan järjestöihin, harjoittaa koulutus-, neuvonta- ja tutkimustoimintaa sekä matkailuun liittyvää tiedotustoimintaa.

3 § JÄSENET

Liitossa voi olla varsinaisia jäseniä, koejäseniä, toimialajäseniä sekä kunniajäseniä. Koejäsenellä, toimialajäsenellä ja kunniajäsenellä on liiton kokouksissa puhe- mutta ei äänivaltaa.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi hakevan tulee olla merkitty valmismatkaliikerekisteriin matkanjärjestäjänä tai matkanvälittäjänä, mikäli laki sitä yrityksen toiminnan perusteella edellyttää. Matkanjärjestäjän tulee olla rekisteröity edellä mainittuun rekisteriin matkanjärjestäjänä ja valmismatkoja välittävän yrityksen matkanvälittäjänä. Mikäli toiminta ei lain mukaan edellytä rekisteröintiä valmismatkaliikerekisteriin, yrityksen tulee kuitenkin olla rekisteröitynä Kaupparekisteriin.

Matkanjärjestäjäryhmään hakevan tulee soveltaa liiton ja viranomaisten neuvottelemia yleisiä sopimusehtoja. Kaikkien jäsenten tulee noudattaa liiton ohjeita ja sääntöjä.

Varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän tulee hakea jäsenyyttä liiton hallitukselle osoitetulla lomakkeella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenhakemus otetaan käsiteltäväksi aikaisintaan vuoden kuluttua siitä, kun hakija on rekisteröity edellä mainittuun rekisteriin, jollei liiton kannalta ole perusteltua käsitellä hakemusta aiemmin.

Mikäli varsinaiseksi jäseneksi hakevaa yritystä ei voida hyväksyä täysjäseneksi, koska se ei vielä täytä varsinaisen jäsenen kelpoisuuskriteereitä, yritys voidaan hyväksyä liiton koejäseneksi siihen saakka, että se täyttää jäsenen kelpoisuuskriteerit. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä. 

Yrityksen on toimitettava liiton toimistoon vahvistettu tilinpäätös heti kun sellainen on valmiina ja viimeistään kahden vuoden sisällä koejäsenyyden hyväksymisestä. Koejäsenyys astuu voimaan, kun ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on maksettu ja hallitus on jäsenyyden hyväksynyt.

Liiton toimialajäseneksi voi päästä suomalainen tai ulkomainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka jäsenyys on liiton kannalta perusteltua. Toimialajäseneksi ei voi kuitenkaan päästä Suomessa toimintaansa harjoittava matkatoimiston tapaan toimiva yhteisö.

Toimialajäseneksi pyrkivän tulee hakea jäsenyyttä liiton hallitukselle osoitetulla lomakkeella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

Liiton kunniajäseneksi voi liiton kokous liiton hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti liiton hyväksi.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § JÄSENMAKSUT

Varsinaisen jäsenen, koejäsenen ja toimialajäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu määräytyy vakinaisen toimistohenkilöstön määrän mukaan. Jäsenmaksun määräämisen perusteena on sen kalenterivuoden tammikuun 1 päivän henkilöstömäärä, jota jäsenmaksu koskee. Matkatoimisto- ja Suomen matkailu -ryhmiin kuuluviin toimistoihin sovelletaan yhteistä ja matkanjärjestäjäryhmään kuuluviin toimistoihin omaa jäsenmaksutaulukkoa.

Perusmaksu veloitetaan kalenterivuoden ensimmäisellä puoliskolla ja lisämaksu kalenterivuoden toisella puoliskolla.


Liiton säännöt WORD-muodossa alla olevan linkin kautta:

Lataa tästä.